İLGİLİ KİŞİ (KİŞİSEL VERİ SAHİBİ) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamında yer alan aşağıdaki taleplerinize ilişkin Mekrotik Telekomünikasyon Ltd. Şti. veri sorumlusu olarak tarafımıza işbu formda açıklanan yöntem ve usullerde başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Tarafımıza işbu formda belirtilen usul ve esaslara uygun başvuruda bulunmanız halinde; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

 

Başvurucunun;

İsim

:

Soy isim

:

T.C Kimlik Numarası

:

Telefon

:

Adres

:

KEP Adresi

:

E-posta

:

Cevabın geri bildirileceği yöntem

 

: KEP

E-posta

Adres (Kargo)

Başvurunuzu değerlendirebilmek adına lütfen şirketimiz ile olan ilişiğinizi aşağıdaki bilgileri yanıtlayarak belirtiniz.

İlişik sebebi

 

o  Müşteri

o  Potansiyel Müşteri

o  Üye/Çevrimiçi Ziyaretçi

o  Diğer ……………………

Açıklama (ilişkinin kaynağı, iletişimde olduğunuz birim, tarih, ilişiğin süresi, sözleşme vb. bilgiler) :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tarafımıza yapacağınız başvuruyu değerlendirebilmek adına lütfen işbu formun ilk kısımda ve Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Aşağıdaki yöntem ve şekiller ile tarafımıza başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Yolu

Başvuru Adresi

KEP ile ileteceğiniz elektronik ileti

mekrotik@hs02.kep.tr

Sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı olarak ileteceğiniz ileti

kvkk@mekrotik.com

Yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile ileteceğiniz başvuru

Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi 6. Cad. Galaxi 1 İş Hanı Apt. No: 83 / 89 Zeytinburnu / İstanbul Türkiye

 

Başvuru Sahibi İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza: