TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ AÇIK RIZA METNİ


İşbu metin, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Mekrotik Telekomünikasyon Ltd. Şti. tarafından pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine amaçlarıyla kişisel verilerimin işlenmesine ilişkindir.

 

Verdiğim izin çerçevesinde her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğime veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğimi biliyorum.

 

Bu kapsamda kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ve bu amaçla yurt içi iş ortakları ile paylaşılmasını ilişkin onayımı içermektedir.

 

Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ediyorum.