KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


1. Veri Sorumlusu ve İşlenen Veri Kategorileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, tarafımıza göndermiş olduğunuz mesajın içeriğinde yer alabilecek bilgiler, pazarlama bilgileri, işlem güvenliği bilgisine ilişkin verileriniz; veri sorumlusu olarak Mekrotik Telekomünikasyon Ltd. Şti.  (“Şirket”) tarafından, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

İşbu iletişim formu kapsamında toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir. 

İşleme Amacı

Veri Kategorisi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgisi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Pazarlama Bilgisi, Göndermiş Olduğunuz Mesajın İçeriğinde Yer Alabilecek Bilgiler

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Pazarlama Bilgisi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

İşlem Güvenliği Bilgisi, Pazarlama Bilgisi

Talep ve Şikâyetlerin Karşılanması

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Göndermiş Olduğunuz Mesajın İçeriğinde Yer Alabilecek Bilgiler

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, Göndermiş Olduğunuz Mesajın İçeriğinde Yer Alabilecek Bilgiler

 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz aşağıdaki şartlar dahilinde artırılmaktadır;

Aktarımın Hukuki Sebebi

Aktarımın Amacı

Aktarım Yapılan Taraf

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Yetkili kamu kurumları ve yetkili özel kişiler

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kurumsal programların kullanılması, iş sürekliliği ve iş geliştirme faaliyetleri için alınan hizmet ve yazılımların kullanılması

İş Ortakları

 

5. Kaynak ve Hukuki Sebep

Tarafınızdan; elektronik ortam, internet sitesi üzerinden yazılı veri aktarım yolu ile toplanan kişisel verileriniz; işbu metnin belirtilen amaçlarla sınırlı olarak 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve madde 5/1’de belirtilen açık rızanız bulunması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.   

6. Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvuru Yolu

Başvuru Adresi

KEP ile ileteceğiniz elektronik ileti

mekrotik@hs02.kep.tr

Sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı olarak ileteceğiniz ileti

kvkk@mekrotik.com

Yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile ileteceğiniz başvuru

Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi 6. Cad. Galaxi 1 İş Hanı Apt. No: 83 / 89 Zeytinburnu / İstanbul Türkiye